Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

Bezoek biologisch pluimveebedrijf

Edward Nijk, EhzerAllee 3 in Almen

Bij ons bezoek aan het pluimveebedrijf hebben we naar voren gebracht dat we als Water Natuurlijk naar een meer gedifferentieerd belastingtarief voor boeren willen. Boeren die een klein mestoverschot hebben en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken betalen dan aanzienlijk minder dan boeren met een groot mestoverschot, die wel bestrijdingsmiddelen toepassen. Eerder had boer Edward Nijk hier al voor gepleit.

Ook hebben we de pas ingeplante walnotenbomen kunnen bewonderen. Deze zorgen, net als de duivenranken, voor schaduw en dekking voor de kippen.