Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

De aftrap

Locatie: De IJsselstroom, Vliegendijk 16 Zutphen
samen met Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

9.00
Inloop
9.30 Opening door Bart Jan Krouwel (landelijk voorzitter)
9.35 Jan Terlouw (ambassadeur Water Natuurlijk)
9.55
Uitreiking eerste exemplaar boekje fietsroute Berkel
10.00
Vragenkwartier, intro wandelexcursie en Kaumera
10.30
Start wandelexcursie waterprojecten in Zutphen
12.00
Einde wandelexcursie