Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

Natuurontwikkeling op Duitse grens

Geboorte nieuw bewonersinitiatief in Winterswijk Kotten

Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten

Aan de keukentafel en buiten in het veld hebben de bewoners hun alternatieve plannen voor natuurontwikkeling langs de Schippersbeek toegelicht. Zij vonden dat vooral het beheer na inrichting  onvoldoende was uitgewerkt. Wij hebben hen uitgedaagd niet te wachten op andere partijen, maar zelf het initiatief te nemen en hun plannen uit te venten. Dat past bij de huidige tijd, en zeker ook bij Water Natuurlijk!

 

 

Toelichting

In het kader van de snelle ruilverkaveling Winterswijk oost, die een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden, is afgesproken dat als compensatie voor de maatregelen ten gunste van de agrarische sector, er ook een aantal percelen nieuwe natuur ontwikkeld zullen worden. De eigendom van deze percelen ligt bij de provincie, maar de uitvoering van de ontwikkelingsplannen gebeurt onder regie van WRIJ. De nieuwe natuurpercelen liggen in de buurtschap Kotten niet ver van de Duitse grens, in het stroomgebied van de Schippersbeek. De loop van de beek en de waterbergingscapaciteit van het gebied maken natuurlijk deel uit van de plannen. Een deel hiervan is inmiddels gerealiseerd, maar voor het nog te realiseren deel heeft een lokale groep bestaande uit een landschapsarchitect en twee ecologen een alternatief plan gemaakt.