Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

Stadsontwikkeling Oude IJssel

 

De stad Doetinchem heeft zich altijd tegen de rivier gekeerd, maar de afgelopen jaren is dat veranderd en wordt de Oude IJssel omarmd. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het centrum en de Oude IJssel te verbinden. Met de aanleg aan de stadszijde van een boulevard met zitkade, pleintjes en ‘plekjes’, groen en een waterpartij ontstaat de gelegenheid om van het water en van activiteiten op het water (bijv. concert, roeiwedstrijd) te genieten. Langs het water wordt de flaneersteiger doorgetrokken en er komt ruimte voor aanlegplaatsen voor boten. De Bleek aan de overzijde houdt in het plan zijn unieke karakter van open en groen verblijfsgebied. Daar waar mogelijk kan de ecologie versterkt worden. Door het aanbrengen van watergangen komen de binnenstad en de rivier op speelse wijze met elkaar in verbinding.

 

 

 

Verderop wordt een voormalig bedrijventerrein veranderd in een nieuwe waterrijke woonwijk (Iseldoks). De belangrijkste drager is het water van de Oude IJssel en de nieuwe IJsselgracht. De afvoer van het hemelwater draagt bij aan het waterrijke karakter. De afkoppeling krijgt een zichtbare en beleefbare plaats in de architectuur en de openbare ruimte. Het water wordt zo op vele manieren beleefbaar. Het geeft aanleiding tot wandelen, verblijven, varen, vissen en spelen.