Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

Inwoners invloed op waterbeheer

 

Water beheer wordt steeds belangrijker. Afgelopen zomer was lang en heet, watertekort dreigde en het sproeien van de tuin werd verboden. In perioden met veel regen lopen straten onder water en wordt het teveel aan water merkbaar.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de keuzes die de mate van overlast bepalen. Ze zoeken oplossingen door samen met de gemeente na te denken over de capaciteit van het riool en het ontkoppelen van riool en regenwaterafvoer. Maar deze maatregelen zijn niet voldoende om in de toekomst de overlast te vermijden.

Als inwoners kunnen we dit probleem helpen oplossen. Als we onze tuinen vol stenen leggen maken we de problemen groter.  Stenen nemen warmte op en de temperaturen worden hoger dan in een groene omgeving. Met veel neerslag kan het water in een versteende tuin niet in de bodem dringen en komt het regenwater onmiddellijk in het riool terecht. Willen we in de toekomst dit probleem verkleinen dan zullen de stenen eruit moeten zodat het water voor een groot deel in de grond kan dringen.

 

Ook voor het landelijk gebied is waterbeheer een belangrijk onderwerp. Het waterschap moet de belangen dienen van landbouw en natuur. De dilemma’s die dat oplevert is goed te zien in het Hekenbroek, een van de natte bossen in de Achterhoek niet ver van Doesburg.