Water Natuurlijk

De groene stem in de waterschappen

Watertoer

Arnhemse sprengenbeken

 

Arnhem-Noord heeft een aantal mooie sprengenbeken. Dat is best bijzonder in
Nederland. Het komt omdat de stad op de helling van de Veluwse stuwwal ligt. Het
grondwater ligt hier veel te diep voor natuurlijke bronnen. Er zijn echter plekken waar
het grondwater net iets minder diep zit. Daar is in het verleden de mens gaan graven
tot hij het grondwater bereikte. Op deze plekken ontstonden sprengkoppen, een
soort kunstmatige bronnen met schoon Veluws grondwater die het begin van een
sprengenbeek vormen. Het water uit deze beken werd vroeger gebruikt voor de
aandrijving van watermolens en wasserijen.

 

 

Voorbeelden in Arnhem zijn de Sint Jansbeek, de Molenbeek, de Beek op de
Paasberg, en de Bronbeek. Dit zijn beken met een bijzondere natuur, soms kun je er
zelfs een ijsvogel zien. Helaas raakt het water tijdens haar loop door de stad vervuild
en liggen de beken deels ondergronds.
Er is de afgelopen jaren al veel gedaan om de waterkwaliteit, de natuur en de
beleefbaarheid in en rond de beken te herstellen. Water Natuurlijk wil graag dat het
waterschap en de gemeente ook in de toekomst gezamenlijk stevig blijven inzetten
op het verbeteren en bovengronds halen van de sprengenbeken.